Categories

Component

Component ( 12 Files )

ไฟล์คอมโพเน้นท์เด็ด ๆ สำหรับ Joomla , ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ จึงจะเห็นปุ่ม Download
Module

Module ( 7 Files )

ไฟล์โมดูลแสดงผล สำหรับ Joomla , ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ จึงจะเห็นปุ่ม Download
Plugin

Plugin ( 17 Files )

ไฟล์ปลั๊กอินลูกเล่นใหม่ สำหรับ Joomla , ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ จึงจะเห็นปุ่ม Download
Document

Document ( 5 Files )

ไฟล์เอกสาร PDF ครับ ที่จัดทำขึ้นเฉพาะบางโอกาส ซึ่งเดิมทีตั้งใจว่าจะนำบทความเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ Server มาเขียนลงเว็บด้วย แต่ด้วยเจตนาอยากจะจัดทำเว็บไซต์นี้ให้เกี่ยวกับ Joomla เป็นหลัก จึงเปลี่ยนเป็นการนำบทความจาก Server เช่น Microsoft Windows , Linux ที่ได้ทดสอบด้วยตัวเอง มาพิมพ์เป็นเอกสารเผยแพร่ให้ดาวน์โหลดไปทดลองกันฟรี ๆ ครับ

ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับ จึงจะเห็นปุ่ม Download