( 10 Votes )

     เป็นผลงานที่เคยทำงานกราฟฟิคดีไซน์ ทั้ง Illustrator และ Photoshop มีทั้งสื่อโฆษณาสิ่งพิมพ์ ตามวารสาร ของวงการอุตสาหกรรมการพิมพ์ , ออกแบบฉลากผลิตภัณฑ์ ระบบออฟเซ็ต และผลงานที่เคยทำเล่นเองในยามว่าง