( 3 Votes )
เขียนโปรแกรม VB โปรแกรมจัดการ การสั่งจองห้องจัดงานเลี้ยงภายในโรงแรม ซึ่งมีหน่วยงานภายในโรงแรมตะวันนาได้ว่าจ้างให้พัฒนาขึ้นมา สำหรับใช้งานในหน่วยงานนั้นโดยเฉพาะด้าน มีจุดเด่นคือออกแบบให้ใช้งานได้ง่ายเพียงแค่คลิ๊ก

ความสามารถของโปรแกรม :

 • ระบบ Login การเข้าใช้งาน
 • ระบบเปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งาน
 • การสั่งจองห้องจัดงานเลี้ยง ตามวัน เวลา ชื่อผู้จอง จำนวนห้อง ประเภทงานเลี้ยง
 • ระบบยืนยันการสั่งจอง และแจ้งเตือน กรณีมีผู้จองห้องเดียวกันหลายรายการ
 • ระบบค้นหาที่ครอบคลุม ยืดหยุ่น สามารถค้นหาได้อย่างอิสระตามพฤติกรรมของผู้ใช้
 • แก้ไข เปลี่ยนแปลง รายการได้สะดวก รวดเร็ว
 • บันทึกรายการชื่อห้อง ชื่อประเภทการจัดงาน และข้อมูลลูกค้า สำหรับการเรียกใช้งานล่วงหน้า
 • ระบบบันทึกความจำ กิจกรรมที่ต้องทำ หรือบันทึกวันสำคัญของลูกค้า
 • ระบบจัดการผู้ใช้งานสำหรับโปรแกรม บันทึกเวลาการเข้าใช้ของผู้ใช้งาน
 • ระบบบันทึกความเคลื่อนไหว (Logs) เพื่อตรวจสอบและติดตามการเปลี่ยนแปลงรายการต่างๆ ที่มีการกระทำจากผู้ใช้งาน
 • ส่งข้อมูลในตารางออกไปยัง Microsoft Excel และเลือกคอลัมน์ที่จะแสดงผลได้
 • ใช้งานผ่านระบบแลนพร้อมกันได้หลายคน
 • บันทึกเวลาการทำงานโดยอ้างอิงเวลาเดียวกันจาก Database Server เครื่องเดียว

Main Interface
Room Selection
Event Selection
Customers
Memo
Edit Memo
Member
Logs Event