พื้นฐาน Joomla

การสร้างชุดเมนูเพิ่ม
จากที่อ่านไปบทความที่แล้ว ว่า 1 ชุดเมนูนั้น เราสามารถสร้างเมนูลิ้งค์ได้หลายแบบ ซึ่งชุดเมนูที่ว่...

เทคนิค Joomla

การใช้ Related Articles
Related Articles คือโมดูลที่มากับ Joomla อยู่ตั้งแต่แรก หน้าที่ของมันคือแสดงลิ้งค์ของบทความที่...

แนะนำ Extension

จัดการ URL ด้วย SH404SEF รองรับ SEO
SH404SEF คือคอมโพเน้นท์ที่จะช่วยแปลง URL ของเรา จากเดิมที่มีความยาวเหยียด และผสมไปด้วยตัวแปรต่า...
( 19 Votes )
สร้างฟอร์มด้วย CK Formsแบบฟอร์มสำหรับรับการติดต่อจากผู้เยี่ยมชม หรือจะเป็นฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ เอ่... ผมเรียกมันว่าแบบฟอร์มเอนกประสงค์ก็แล้วกัน เพราะมันสามารถสร้างแบบฟอร์มตามที่เราอยากจะให้มีได้ เพื่อที่จะให้ผู้เยี่ยมชมได้ระบุข้อมูลต่างๆ แล้วส่งมายังอีเมลของเราเอง หรือจะบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก็ได้

Component CK Forms เป็นคอมโพเน้นท์หนึ่งที่สามารถสร้างแบบฟอร์มได้โดยง่าย กำหนดรูปแบบของ Field (ฟิลด์) ข้อมูลได้เอง และยังสามารถ Custom CSS ได้เองในแต่ละฟิลด์อีกด้วย มีระบบ Captcha ป้องกันสแปมในการกรอกข้อมูลอีก อูยยย เริ่มอยากใช้แล้ว งั้นติดตั้งเลยละกันครับ

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms

ติดตั้งเสร็จแล้วก็จะยังไม่มีข้อมูลอะไรหรอก ว่างเปล่าครับ ซึ่งมีเมนูเริ่มต้นก็เท่านี้

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms

ไม่รอช้า กดปุ่ม New เพื่อสร้างฟอร์มแรก ก็จะพบกับ Tab หลายแถบ อย่าเพิ่งมึน โฮ ครับไปทีละแถบกันเลย

General

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms


Name : ชื่อของฟอร์ม ซึ่งต้องตั้งชื่อฟอร์มให้เป็นตัวอักษรภาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ใหญ่ หรือเป็นตัวเลขอารบิกเท่านั้น
Title : ชื่อที่จะแสดงให้ผู้ใช้งานเห็นว่าฟอร์มนี้ คือฟอร์มชื่อว่าอะไร จะตั้งอย่างไรก็ตามสบาย
Publish : กำหนดการแสดงผลฟอร์ม ว่าเปิดใช้งาน หรือ ปิดใช้งานฟอร์มนี้
Description : รายละเอียดข้อความของฟอร์มนี้ ที่ให้ผู้ใช้งานได้รับทราบ

Result

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms


Save result : กำหนดว่าจะให้บันทึกลงในฐานข้อมูลด้วยหรือไม่ ซึ่งเราสามารถนำมาเรียกดูภายหลังได้
Text result : เมื่อผู้ใช้งาน Submit ฟอร์มเข้ามาแล้ว ให้แสดงข้อความอะไรแก่ผู้ใช้งาน
Redirect URL : ถ้าเรากำหนด URL ไว้ในช่องนี้ , เมื่อผู้ใช้ Submit ฟอร์มเข้ามาแล้ว ก็จะทำการ Redirect เว็บเพจไปยังหน้าที่ต้องการได้
Redirect form data : ถ้ากำหนด URL ไว้ในช่องด้านบนแล้ว ก็ต้องปรับตรงนี้ให้เป็น Yes ด้วยครับ การ Redirect จึงจะทำงาน

 

E-mail

ตรงนี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วนนะครับ ผมจะแนะนำส่วนบนก่อน

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms


Email result : ให้ส่งข้อมูลการ Submit Form ไปยังอีเมลด้วยหรือไม่
Mail FROM : กำหนดว่า เมลที่ถูกส่งไปนั้น ให้แสดงว่า ถูกส่งมาจากใคร หรือ อีเมลใด
Mail TO : กำหนดอีเมลที่จะให้ส่งข้อมูลไป
Mail CC และ Mail BCC : สำเนาข้อมูลไปยังอีเมลอื่นด้วย
Mail Subject : หัวข้ออีเมลที่จะกำหนดให้ส่งไป
Include fileupload file : จะบอกก่อนว่า CK Forms สามารถกำหนดให้ผู้ใช้งานสามารถอัพโหลดไฟล์เข้ามาได้ด้วย ถ้ากำหนด Option นี้ไว้ เมื่อมีการส่งข้อมูลไปแจ้งยังอีเมล ก็ให้นำไฟล์ที่ผู้ใช้อัพโหลดเข้ามา แนบไฟล์ไปกับอีเมลนั้นด้วย

ต่อไปส่วนที่ 2 ด้านล่างครับ

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms


Email receipt : เมื่อผู้ใช้ Submit Form แล้ว ก็ให้ส่งอีเมลกลับไปหาผู้ใช้งานคนนั้นด้วย ซึ่งจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ Field ที่เราสร้าง มีการสร้างฟิลด์ประเภท Email Address ไว้ ซึ่งมันจะทำงานอัตโนมัติครับ เมื่อผู้ใช้งานระบุอีเมลลงในฟิลด์ที่เราสร้างขึ้น , ฟอร์มนี้ก็จะนำอีเมลนั้น มาจัดการส่งข้อมูลกลับไปยังอีเมลที่ผู้ใช้งานได้ใส่มาให้เอง
Email receipt Text : ข้อความที่จะแสดงผลไปกับอีเมล ที่ส่งกลับไปหาผู้ Submit Form ด้วย
Include data : นำข้อมูลที่ผู้ Submit นั้น ส่งไปพร้อมกับอีเมลด้วย
Include fileupload file : แนบไฟล์ที่ผู้ใช้งานได้แนบส่งมาในฟอร์ม กลับไปยังอีเมลนั้นด้วย ตรงนี้ผมไม่แนะนำครับ เพราะจะเปลืองพื้นที่มากกว่า แต่ถ้าใครต้องการใช้งาน ก็ไม่ว่ากัน

 

Advanced

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms


Use Captcha : ใช้รหัสปลอดภัยป้องกันสแปมมาใช้งานแบบฟอร์มหรือไม่
Captcha tips text : ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับ Captcha
Captcha custom text error : ข้อความแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ เมื่อไม่ได้ระบุรหัส Captcha ก่อน Submit Form
CSS class : อย่างที่บอกครับ สามารถกำหนด CSS เพื่อแสดงผลได้เอง ถ้าไม่ต้องการก็ปล่อยว่างไว้
Uploaded files path : พาทสำหรับเก็บไฟล์ที่ผู้ใช้งานอัพโหลดผ่าน Ck Forms มา
File uploaded maximum size : ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาตให้อัพโหลดเข้ามาได้
Display "powered by" text : และใจดีสุด สามารถซ่อน Credit ของ CK Forms ได้ด้วยครับ

 

Frontend display

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms


Display IP address : แสดง IP address ที่แบบฟอร์มด้วย
Display Data detail : แสดงรายละเอียดข้อมูลที่เราได้ Submit ไป
สำหรับ 2 ตัวเลือกด้านบน หากกำหนดเป็น No ก็จะไม่แสดงให้เห็นในแบบฟอร์ม แต่สำหรับการส่งเข้าอีเมลหรือการบันทึกไว้ในฐานข้อมูล ก็ยังคงแสดงผลให้เห็นเป็นปกติ
Auto Publish data : แบบฟอร์มที่ Submit ไปแล้วนั้น จะให้เผยแพร่และอ่านได้ทางหน้าเว็บได้เลยหรือไม่ ถ้ากรณีทำแบบฟอร์มสำหรับการติดต่อที่ผู้ดูแลระบบอ่านได้อย่างเดียว ก็แนะนำให้ปิดไว้ครับ เพราะถ้าไม่ปิดไว้ และมีผู้ใช้งานหัวใส ก็สามารถเรียก URL ขึ้นมาดูได้
Title และ Description : หัวข้อแบบฟอร์มและคำอธิบายที่แสดงให้เห็นในแบบฟอร์ม

ถ้าพอใจการตั้งค่าแบบฟอร์มนี้แล้ว ก็กดปุ่ม Save ได้เลยครับ

สร้างฟอร์มด้วย CK Forms

เราก็จะได้แบบฟอร์มขึ้นมา 1 ฟอร์ม ซึ่งเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า มันเป็นเพียงแค่แบบฟอร์มว่างๆ ยังไม่มีช่องให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเลย ดังนั้น เราจะต้องไปสร้างช่องให้ผู้ใช้สามารถกรอกข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่งเหล่านี้เราจะเรียกว่าฟิลด์ (Field) , และแต่ละฟิลด์ เราก็สามารถกำหนดได้ว่า จะให้ฟิลด์นั้นกรอกอะไรได้บ้าง เช่น ให้กรอกตัวเลขเท่านั้น หรือตัวภาษาอังกฤษเท่านั้น เป็นต้น และก็เช่นเคย ติดตามบทความต่อไปละกัน ผมจะพาไปสร้างฟิลด์เพื่อใช้งานแบบฟอร์มนี้ให้สมบูรณ์ พร้อมกับการนำฟอร์มไปแสดงผลในรูปแบบต่างๆ ตามสถานการณ์

สร้างแบบฟอร์มด้วย CK Forms

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง