ติดตั้งส่วนเสริม
Install ExtensionExtension คือส่วนเสริมต่าง ๆ ให้ Joomla มีความสามารถเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะด้านการแสดงผลที่เพิ่มเติมขึ้น , มีระบบจัดการต่าง ๆ มากขึ้น หรือ ลูกเล่นต่าง ๆ ที่ Joomla ไม่เคยมี , Joomla นั้นจะใช้การติดตั้งทุกอย่างที่จุดเดียวคือ Extension Manager
อ่านเพิ่มเติม...