สร้างฟิลด์
CK Formต่อจากบทความที่แล้ว คราวนี้ เราจะมาสร้าง Field (ฟิลด์) เพื่อให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล และนำ Form ที่สร้างจาก CK Form ไปแสดงผลกันในรูปแบบต่างๆ เช่น การสร้างเมนูลิ้งค์ เพื่อแสดงแบบฟอร์ม , การนำแบบฟอร์มไปวางไว้ในตำแหน่งต่างๆ ของโมดูล และ การนำแบบฟอร์มวางไว้ใน Article โอ้ยยย หลากหลายครับ
อ่านเพิ่มเติม...