configuration
Auto CHMOD คงยังจำกันได้ว่า หลังการติดตั้ง Joomla เสร็จแล้ว เราจะต้องทำการ First Check ก่อน เพื่อตรวจสอบว่า Directory ต่าง ๆ ที่จำเป็นนั้น มีสถานะเป็น Writable หรือยัง , เราก็ต้องทำการ CHMOD ที่ไดเร็คทอรี่นั้น และไฟล์ให้หมด แล้วถ้าหากเรามักง่าย เล่น CHMOD มันตั้งแต่ Root เลยล่ะ มันก็ไม่ปลอดภัย เพราะจะทำให้ทุกไฟล์ และทุกไดเร็คทอรี่ถูกเซ็ตไปทั้งหมดเหมือนกัน , และการ CHMOD นั้น หากเราไม่สามารถจำได้ว่าต้องทำกับไดเร็คทอรี่ หรือ ไฟล์ใดบ้าง ก็ต้องสลับไป ๆ มา ๆ ยิ่งถ้าหากเราต้องทำหลาย ๆ ครั้งแล้ว ก็คงเบื่อไม่ใช่น้อย ต้องมาเสียเวลากับการ CHMOD First Check หลายรอบเอาการ
อ่านเพิ่มเติม...  
ติดตั้ง Joomla ใหม่ ให้เหมือนเก่า บางครั้ง เราก็ไม่สามารถที่จะอัพโหลด Joomla ได้ตามปกติ โดยเฉพาะกับฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ (ไฟล์ .sql มีขนาดใญ่) เกินว่าที่ทางโฮสได้กำหนดไว้ , ทางเลือกก็อาจจะมีการแบ่งย่อยออกเป็นหลายตาราง รวมถึงการบีบอัดไฟล์ ให้มีขนาดเล็กลง ซึ่งนั่นก็ไม่ใช่วิธีที่ผิดแต่อย่างใด แต่สำหรับวีที่ผมจะนำเสนอนี้ เป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้ Joomla คุณกลับมาเหมือนเก่า รวมถึงไม่ติดปัญหาเรื่องไฟล์ฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินที่จะ Import ได้
อ่านเพิ่มเติม...