contact form
สร้างฟอร์มด้วย CK Formsแบบฟอร์มสำหรับรับการติดต่อจากผู้เยี่ยมชม หรือจะเป็นฟอร์มลงทะเบียนต่างๆ เอ่... ผมเรียกมันว่าแบบฟอร์มเอนกประสงค์ก็แล้วกัน เพราะมันสามารถสร้างแบบฟอร์มตามที่เราอยากจะให้มีได้ เพื่อที่จะให้ผู้เยี่ยมชมได้ระบุข้อมูลต่างๆ แล้วส่งมายังอีเมลของเราเอง หรือจะบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก็ได้
อ่านเพิ่มเติม...