google map
สร้างแผนที่ด้วย Phoca Mapสมัยนี้ เทคโนโลยีกว้างไกล เว็บไซต์ของเราก็ต้องกว้างตามเช่นกัน ทำเว็บทั้งที อยากจะให้คนเค้ารู้ว่าเราอยู่ที่ไหน แต่แผนที่เฉิ่มๆ แบบเดิม ก็คงจะดูไม่ดีอีกต่อไป ยิ่งถ้าหากคุณตกศิลปะด้วยแล้ว ผมว่า คงจะไม่มีใครมาตามแผนที่ได้ถูกอย่างง่ายแหงๆ เอาล่ะ ดังนั้น เราเปลี่ยนมาใช้แผนที่ของ Google ละกัน ด้วยคอมโพเน้นท์ Phoca Map
อ่านเพิ่มเติม...