htaccess.txt
Unicode Slugs คงจะเห็นแล้วล่ะว่า เว็บของผมนั้นมี URL เป็นภาษาไทย ซึ่งจริง ๆ แล้วหากลอง Copy ดู จะเห็นว่ามันไม่ได้เป็นภาษาไทยเลย นั่นก็เพราะมันมีการแปลง ASCII ของ URL ออกมานั่นเอง ซึ่งปลั๊กอินตัวนี้ จะช่วยให้คุณสามารถสร้าง URL ภาษาไทยได้ ทำให้มีผลต่อ SEO และช่วยให้ผู้ใช้ที่ค้นหาเจอเว็บของคุณเข้าใจได้ง่ายอีกด้วย เราไปรู้จักปลั๊กอิน Unicode Slugs กันเลยครับ
อ่านเพิ่มเติม...